klubowicze


Członkowie klubu SP6KYU

Skład zarządu klubu:

Prezes
Z-ca Prezesa SQ6NEZ Zygmunt
Członek SQ6EMJ Jan

Operatorzy odpowiedzialni za prawidłową pracę radiostacji:

Kierownik radiostacji
Operator radiostacji SP6QKC Kazik
Operator radiostacji SQ6EMJ Jan